ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์์ของโรงเรียน »

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»

สระว่ายน้ำโรงเรียนบอสโกพิทักษ์เปิดสอนคอร์สพิเศษ new คลิ๊กๆ»

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา(ด่วนนะคะ) new 18/04/2561

รับสมัครครูสอนวิชาคหกรรมศาสตร์(ด่วนนะคะ) new 18/04/2561

รับสมัครครูสอนระดับปฐมวัย(ด่วนนะคะ) new 18/04/2561

26 - 28 ก.พ. และ 2 มี.ค. 2561 นักเรียนชั้น ป.1 –6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
2 มีนาคม 2561 นักเรียนระดับปฐมวัยปิดภาคเรียน
3 - 4 มีนาคม 2561 นักเรียน ม.6 สอบ O-NET
5 มีนาคม 2561 ปิดภาคเรียนทุกระดับชั้น
7 มีนาคม 2561 นักเรียน ป.3 สอบ NT
7-8 มีนาคม 2561 ครูสอนคอมพิวเตอร์อบรม ที่ ม.ศิลปากร
10 มีนาคม 2561 มอบประกาศนียบัตรของนักเรียนที่จบการศึกษาปฐมวัย(อ.3)และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.6)
12/มี.ค./61 ประกาศผลการเรียน เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมที่มีผลการเรียนเป็น 0
12-14/มี.ค./61 นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0 จากครูผู้สอนทุกรายวิชา
16-18/มี.ค./61 ครูศสอนศิลปะ "สื่อศิลปะและเทคนิค การวาดสีน้ำ" ณ กรุงเทพมหานคร
21-23/มี.ค./61 ค่ายอาสาลูกพ่อบอสโก จ.กาญจนบุรี
23-24/มี.ค./61 ครูสอนภาษาต่างประเทศ ชั้น ป.1 - ป.3 อบรม
"Fun Way to Say-Fun way to Read"ณ บ้านผู้หว่าน
24-25/มี.ค./61 ครูสอนภาษาไทย ชั้น ป.4 - ป.6 อบรม
"รื่นรสวรรณกรรมนำสู่การอ่าน"ณ บ้านผู้หว่าน
28/มี.ค./61 โรงเรียนเปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม STEM Education
30/มี.ค./61 ครูสอนภาษาต่างประเทศ ชั้น ป.4 - ป.6 อบรม
"Phonics instruction for better pronunciation"ณ บ้านผู้หว่าน
30-31/มี.ค./61 นักเรียนทุกระดับชั้นรับสมุดรายงานผลการเรียน จองหนังสือ
และรับอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2561
30มี.ค.-1เม.ย./61 ครูสอนภาษาไทย ระดับมัธยม อบรม
"การสอนภาษาไทยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม" ณ บ้านผู้หว่าน
2–27เม.ย.2561 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน