รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย - ปฐมวัย 1-3 , ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนประจำ)

ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งานผ่าน google classroom **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" 17-31/05/ 64

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บนระบบปฏิบัติการ Android

ระบบ google classroom สำหรับนักเรียน บน อุปกรณ์ ios

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 new คลิ๊กๆ»

ระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ปี 2566 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำ สำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น อุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

ครูคอมพิวเตอร์ สอนระดับมัธยมปลาย new คลิ๊กๆ»

ครูคณิตศาสตร์ มัธยมฯ new คลิ๊กๆ»

ครูภาษาอังกฤษ มัธยมฯ new คลิ๊กๆ»

รับสมัครครูธุรการ สามารถปิดยอดบัญชีได้ new คลิ๊กๆ»


10 ก.พ. 67 สอบ O-NET ป.6
11 ก.พ. 67 สอบ O-NET ม.3
24,25 ก.พ. 67 สอบ O-NET ม.6
28 ก.พ. 67 การสอบ NT ป.3
23,27,29 ก.พ. 67 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับประถมศึกษา
22,23,27,29 ก.พ. 67 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับมัธยมศึกษา
2 มี.ค. 67 พิธีมอบประกาศนียบัตรปฐมวัยและระดับการศึกษขั้นพื้นฐาน
5 มี.ค. 67 ประกาศผลการเรียน 0
6-8 มี.ค. 67 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษแก้ไข ผลการเรียน
30-31 มี.ค. 67 จองเครื่องแบบนักเรียน